Hiển thị 1–16 của 86 kết quả

Villa Hồ Bơi

11E Lạc Long Quân

  12 khách 
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

49 Nguyễn Hiền

  10 khách
 3 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

29 Lạc Long Quân

  15 khách 
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

4/5A Lạc Long Quân

  15 khách 
5 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

16 Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

84/1 Phan Chu Trinh

  12 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

22 Bà Triệu

  15 khách
4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

53D/26 Phan Chu Trinh

  12 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

3.500.000

  12 khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 Hồ Bơi Trẻ Em, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

28/2 Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 7 giường, 3 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Bida, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

9 Lô A Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

109/15 Võ Thị Sáu

  15 khách
5 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

A21 Hoàng Lê Kha

  15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

7 Lô C Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

12/2D Trần Phú

  15 khách
6 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, bida ,BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 4.5 triệu

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, Bida ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu